Jaa sivu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Y

APS - Palveluteam

Yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa

Yhteistyöalueet

Alkavan yrittäjän palvelut

Henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yritystoiminnan aloittamista harkitseville ja alkaville yrityksille: Liikeidean sparraus, asiakashankinta, yritysviestintä, kannattavuus, rahoitus, kaupparekisteriasiat ja tukiasiat.

Toimivat yritykset

Liikkeenjohdon konsultointia, yritysneuvontaa, hallitustyöskentelyä ja muita liiketoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Lakitoimiston palvelut

Henkilökohtaista neuvontaa yritysjuridiikkaan liittyvien asioiden selvittelyssä. Palvelu tuotetaan yhteistyössä verkostossamme toimivien lakitoimistojen kanssa.

Taloushallinto

Yrityksen taloushallintoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Hyvä tilitoimisto on resurssi yritykselle, joka vapauttaa yrittäjää keskittymään oleelliseen. Palvelu tuotetaan yhteistyössä verkostossamme toimivien tilitoimistojen kanssa.

Verkkosivut

Verkkosivujen tuotanto on paljon muutakin kuin pelkästään hieno asu. Sivujen pitää olla toimivat ja helposti laajennettavissa. Niiden tulee vastata yrittäjän, että hänen asiakkaansa tarpeisiin. Palvelu tuotetaan yhteistyössä tämän alan asiantuntijayrityksen kanssa.

Yrityksen viestintä ja somenäkyvyys

Toimivat verkkosivut tarvitsee myös viestinnällistä sisältöä. Sitten kun on saatu aikaiseksi kunnon alustalle toimivat sivut, on ratkaisevaa näkyvyyden ja sisällön kannalta, se miten sisältö toteutetaan. Palvelu tuotetaan yhteistyössä sisältötuotantoon erikoistuneen yrityksen kanssa.

Muut palvelut

Toiminnantarkastuksia ja erilaisia palveluita taloyhtiöille. Liikkeenjohdon konsultointia ja muita alaan liittyviä asiantuntijapalveluita julkishallinnon toimijoille, oppilaitoksille ja yhdistyksille.

Yhteistyössä mukana

Yhteistyössä mukana